Eläke- ja perhevapaauudistusten sukupuolivaikutukset arvioidaan

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.8.2002 7.30
Tiedote 219/2002

Tulossa oleva eläkeuudistus ja perhevapaiden kehittäminen vaikuttavat miehiin ja naisiin eri tavalla, siksi nämä vaikutukset on arvioitava, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho perjantaina Helsingissä naisjärjestöjen johdolle järjestämässään keskustelutilaisuudessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että uudistuksiin liittyvä lainsäädäntö suvataan eli niiden sukupuolivaikutukset arvioidaan. Näin voidaan varmistua siitä, ettei lakien valmistelu tapahtuisi sukupuolineutraalilla tai jopa sukupuolisokealla tavalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut elokuussa pilottihankkeen, jossa lainsäädännön vaikutukset eri sukupuoliin arvioidaan, Perho kertoi. Lähtökohtana on selvittää, onko alueella, jota lainvalmisteluhanke koskee merkittäviä eroja sukupuolten välillä. Sukupuolivaikutusten arviointi eli ns. suvaus tehdään säädösten valmisteluvaiheessa eli ennen kuin hallituksen esitykset annetaan eduskunnan käsiteltäviksi.

Sukupuolivaikutusten arvioimisesta lakihankkeissa kerätään ensin kokemuksia sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Kokemuksista viisastuneena käytäntöä laajennetaan myös muille hallinnonaloille. Sukupuolivaikutusten arviointi on osa tasa-arvon valtavirtaistamista, johon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut.

- Australiassa on vuosina 2000 ja 2001 tehty valtion budjetin sukupuolivaikutusten arviointi. Toivottavasti näemme tämän vielä Suomessakin, Perho totesi.