Asetusta lääketaksasta tarkennettu

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.12.2002 11.00
Tiedote 383/2002

Lääketaksasta 11.12.02 annettua asetusta on tarkennettu. Asetuksen mukaan apteekkien on annettava 10 prosentin alennus henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta. Nyt muutetussa asetuksessa tarkennetaan, että alennus ei koske lääkkeitä, jotka ovat sairausvakuutuslaissa määriteltyjä erityiskorvattavia lääkkeitä tai merkittäviä ja kalliita lääkkeitä. Alennusta ei myöskään saa vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.

Muutetun asetuksen mukaan apteekit saavat antaa kanta-asiakasalennuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2003.

Lisätietoja: hall.sihteeri Mervi Kattelus, p. 09-160 74161