Lapsistrategian ohjausryhmän kokouksessa suunnattiin katseet dialogisuuteen

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 31.8.2018 9.18
Lapsistrategian ohjausryhmän kokouksessa suunnattiin katseet dialogisuuteen
Ohjausryhmä valmisteli 29.8. keskusteluteemoja tulevaa lapsifoorumia varten. Kuvat: Jani Laukkanen

Lapsistrategian valmistelun ohjausryhmä kokoontui 29.8.2018 kuulemaan ja keskustelemaan lapsipolitiikkaa uudistavan työn teemoista ja suuntaviivoista. Yksittäisten puheenvuorojen lisäksi ohjausryhmän jäsenet ideoivat dialogiteemoja syksyn tulevaa lapsifoorumia varten.

OKM:n ja STM:n kansliapäälliköt Anita Lehikoinen ja Päivi Sillanaukee evästivät ohjausryhmää. Molemmilla ministeriöillä on keskeinen rooli, kun puhutaan lasten ja perheiden arjesta, mutta myös muiden ministeriöiden näkökulmat on tärkeää saada mukaan valmistelun edetessä.

Sillanaukee totesi ajankohdan olevan lapsistrategian valmistelulle otollinen hallituskauden vaihtumisen lähestyessä. Kansliapäällikkö korosti, että valtio, maakunnat ja kunnat tärkeässä roolissa tavoitteiden toteutumiseksi. Sillanaukeen mukaan on tarpeen edistää sitä, miten hyviä tavoitteita viedään eteenpäin koko Suomessa.

- Olemme sen kokoinen maa, että meillä on hyvät edellytykset onnistua.

Lehikoinen toivoo strategian valmistelulta vaikuttavuutta ja konkretiaa.

- Nyt on laajan keskustelun paikka. Toivon, että esiin tuodaan myös sellaisia näkökulmia, joita ei ole ennen kuultu, Lehikoinen sanoi.

Lapsistrategian valmistelussa keskeisessä roolissa on jo olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) tehtyä työtä esitteli Maria Kaisa Aula. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila korosti, että lasten kuulemisessa jo tunnetut keinot ja tieto ovat arvokkaita ja niitä tulisi hyödyntää. Kuulemisen tulisi olla aitoa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtavan asiantuntijan Esa Iivosen puheenvuoron painopisteinä olivat syrjäytymisen, eriarvoisuuden ja väkivallan torjuminen lapsen kasvun eri vaiheissa. Lopuksi Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä haastoi pohtimaan sitä, miten strategia saadaan muuttumaan käytännöksi.

Lapsifoorumit lähestyvät

Ohjausryhmä valmisteli keskusteluteemoja tulevaa lapsifoorumia varten. Ensimmäinen lapsifoorumi järjestetään 30.10. ja toinen tammikuussa 2019. Foorumeissa hyödynnetään dialogista ja ilmiöpohjaista lähestymistapaa, ja sidosryhmät pääsevät ääneen laaja-alaisesti. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja syventää tietoa sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti.

Lapsistrategian ohjausryhmän jäseniä elokuun kokouksessa.

Lapsistrategian ohjausryhmän jäseniä elokuun kokouksessa.