FI SV RU

Apteekit

Suomessa lääkkeitä saavat myydä vain apteekit. Poikkeuksena ovat nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut lääkevalmisteet, joita voi myydä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla.

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa toimii sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia, jotka vastaavat sairaala- ja vuodeosastopotilaiden tarvitsemista lääkkeistä. Ne eivät saa myydä lääkkeitä potilaille.

Suomessa on yli 800 apteekkia, sivuapteekkia tai apteekin palvelupistettä. Sivuapteekkien palvelut ja lääkevalikoimat ovat samat kuin varsinaisen apteekin.

Jos alueella ei ole apteekkia tai sivuapteekkia, siellä voi olla apteekin palvelupiste. Palvelupisteestä saa myydä ilman reseptiä saatavia itsehoitolääkkeitä ja sieltä voi myös toimittaa reseptilääkkeitä asiakkaalle.

Apteekin voi omistaa vain proviisorin tutkinnon suorittanut henkilö. Apteekkarilla voi apteekin lisäksi olla enintään kolme sivuapteekkia. Apteekkarien omistamien apteekkien lisäksi Helsingin yliopistolla ja Itä-Suomen yliopistolla on oikeus omistaa apteekki.

Apteekkiluvat myöntää ja apteekkien toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Lääkkeellä pitää olla myyntilupa

Myynnissä ja käytössä olevalla lääkkeellä pitää olla myyntilupa. Myyntiluvan myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tai Euroopan komissio.

Fimea voi erityisistä hoidollisista syistä myöntää yksittäistapauksissa erityisluvan myös sellaisen lääkkeen käyttämiseksi, jolla ei ole myyntilupaa.

Apteekkimaksujen määräytymisperusteet

Apteekkien on suoritettava valtiolle vuosittainen apteekkimaksu,jonka suuruus määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella.Pienimmät apteekit eivät maksa lainkaan apteekkimaksua, ja suurimmilla apteekeilla maksu on yli 11 prosenttia liikevaihdosta.

Lisätietoja

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU