Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Työkykyohjelmassa vahvistetaan työkykyasioista vastaavien ammattilaisten ja asiantuntijoiden osaamista kehittämällä työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutusta.

Koulutusta kehittämällä ja tarjoamalla tuetaan palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten osaamista ja valmiuksia nykyistä paremmin hyödyntää moniammatillisia verkostoja ja työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelukokonaisuutta asiakaslähtöisesti.

Ohjelmassa kehitetään kolme koulutuskokonaisuutta

  1. Työkykykoordinaattorikoulutus (10 op) toteutetaan osana ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa. Ammattilaisilla on mahdollisuus vahvistaa työkyvyn ja työllistymisen tukeen liittyvää osaamistaan osallistumalla koulutukseen joko osana perustutkintoa tai ammatillisena täydennyskoulutuksena.
  2. Työkykykoordinaattorikoulutuksen toteuttajille on kehitetty Kouluttajakoulutus (1 op). Sen tavoitteena on varmistaa työkykykoordinaattorikoulutuksen laatu eri toteuttajien välillä.
  3. Työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutus (2 op) on kokonaisuus, johon osallistuvat Työkykyohjelman valtionavustusta saavat hankkeet ja niiden yhteistyötahot. Työkykyohjelman jälkeen koulutus on vapaasti kaikkien käytössä ja sitä voidaan hyödyntää myös osana työkykykoordinaattorikoulutusta ja kouluttaja-koulutusta. Syksyllä 2022 Työkyvyn tuki -koulutus avataan kaikille.