FI SV

Aluehallinto

Vireillä

 • Suomeen on perusteilla Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova)
 • Virastoon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä
 • Aluehallintovirastot ja Valvira päättävät toimintansa
 • Lue lisää Luovan perustamisesta

Aluehallintovirastoja (Avi) on Manner-Suomessa kuusi. Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastot edistävät yhteistyössä kuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymistä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti sekä ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista. 

Avit ohjaavat ja valvovat kunnallista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ne  myöntävät yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat. Ne valvovat, että julkiset ja yksityiset palvelut ovat lain edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirastot edistävät  perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista muun muassa kantelujen käsittelyn avulla.

Aluehallintovirastot  

 • vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta.
 • arvioivat kuntien peruspalveluiden saatavuutta ja laatua.
 • myöntävät toimiluvat alueen yksityisille sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille.
 • myöntävät alkoholijuomien anniskelu- ja myyntiluvat ja valvovat myyntiä.
 • käsittelevät kanteluja ja yksilön oikeusturva-asioita.
 • vastaavat työsuojelun valvonnasta.
 • huolehtivat pelastustoimen kehittämisestä ja poikkeusoloihin varautumisesta. 
   
 •  Aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Valvira tekee yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa mm. laatimalla yhteisiä valvontaohjelmia, joissa on myös tarkemmin sovittu työnjaosta aluehallintovirastojen ja Valviran kesken.