Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

STM pyytää lausuntoja työttömyysetuuksien aktiiviajan korotusosista luopumisesta ja osittaisen työmarkkinatuen muutoksesta

20.6.2024 14.04

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muun muassa työttömyysturvan aktiiviajan korotusosista luopumista ja työmarkkinatuen tarveharkinnan kiristämistä. Esitys liittyy hallituksen huhtikuussa 2024 kehysriihessä päättämään toimenpidekokonaisuuteen, jolla vahvistetaan julkista taloutta. Esitetyillä muutoksilla tavoitellaan noin 26 miljoonan euron vahvistusta julkiseen talouteen.


Yhdessä SOTE-tekoälyä kehittämään

20.6.2024 11.58

STM pyytää lausuntoja työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa koskevasta lainsäädännöstä 

20.6.2024 11.54

Sukupuolten tasa-arvoa edistävien hankkeiden ESR-rahoitushaku alkaa heinäkuussa

20.6.2024 11.32

Markus Henriksson jatkaa Valviran ylijohtajana vuoden 2025 loppuun

20.6.2024 11.16

Kolumnit

Kasvuohjelma nostaa Suomea terveys- ja hyvinvointialan kärkimaaksi

4.7.2024 14.59

Terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävää potentiaalia Suomen taloudelliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Innovatiiviset ratkaisut, kuten digitaaliset palvelut, teknologiset kehityshankkeet, tutkimusinfran vahvistaminen, lääkekehitys ja älykkäät tuotteet tunnistetaan merkittävinä mahdollisuuksina. Suomen on tärkeää olla alalla edelläkävijä.


Rauhan ja toivon Pride

24.6.2024 13.50

Nuorten huumekuolemien taustalta löytyy kasautuneita ongelmia, haavoittuvuutta ja tukitoimien aukkopaikkoja

14.6.2024 8.33

Digiturvaa hyvinvointialueille!

28.5.2024 9.05

Tieto auttaa torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

25.4.2024 13.05

Päätökset