Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

Lääketietovarannon jatkotyö käynnistynyt

18.3.2021 12.06

Osana pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista lääkeasioiden uudistusta Fimea tuotti viime vuonna lääketietovarannon selvityksen. Selvitys kuvastaa pitkäaikaista lääkevalmisteen tiedon kehityshistoriaa ja lähivuosien uudistamistarpeita. Tavoite on saada lääkevalmisteen tieto paremmin käytettäväksi ja hyödynnettäväksi sekä lääkkeen käyttäjien, ammattihenkilöiden että muiden osapuolten tarkoituksiin. Samalla edistetään tiedon käyttöä mm. ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin. 


Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportti valmistunut

18.3.2021 11.04

STM pyytää lausuntoja huumausainelain muutoksista – hampun viljelyn asemaa halutaan selkiyttää

18.3.2021 10.49

Viikolla 10 jälleen runsaasti uusia koronavirustapauksia

18.3.2021 10.00

Vuoden 2021 yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen hankehaku on nyt auki

17.3.2021 16.34

Kolumnit

Kasvuohjelma nostaa Suomea terveys- ja hyvinvointialan kärkimaaksi

4.7.2024 14.59

Terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävää potentiaalia Suomen taloudelliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Innovatiiviset ratkaisut, kuten digitaaliset palvelut, teknologiset kehityshankkeet, tutkimusinfran vahvistaminen, lääkekehitys ja älykkäät tuotteet tunnistetaan merkittävinä mahdollisuuksina. Suomen on tärkeää olla alalla edelläkävijä.


Rauhan ja toivon Pride

24.6.2024 13.50

Nuorten huumekuolemien taustalta löytyy kasautuneita ongelmia, haavoittuvuutta ja tukitoimien aukkopaikkoja

14.6.2024 8.33

Digiturvaa hyvinvointialueille!

28.5.2024 9.05

Tieto auttaa torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

25.4.2024 13.05

Päätökset