Ajankohtaista

Tiedotteet ja uutiset

Työryhmä tekee ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin visiosta

21.5.2024 12.19
Henkilö kannettavan tietokoneen ääressä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 14.5.2024 sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan pitkän aikavälin mahdollisuuksia selvittävän työryhmän. Työryhmän tehtävänä on tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation pitkän aikavälin mahdollisuudet sekä niiden toteutumisen kannalta keskeiset muutostarpeet.


Hallituksen esitys sairaala- ja päivystysverkosta lausuntokierroksella

21.5.2024 11.44

Huumausainetestauksesta työelämässä uusi ohje

20.5.2024 12.13

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin parannetaan – Lakiluonnos lausunnoilla

17.5.2024 12.23

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta keskusteli uudistuksista häiriötilanteiden hallinnassa ja palvelurakenteessa

17.5.2024 11.13

Kolumnit

Kasvuohjelma nostaa Suomea terveys- ja hyvinvointialan kärkimaaksi

4.7.2024 14.59

Terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävää potentiaalia Suomen taloudelliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Innovatiiviset ratkaisut, kuten digitaaliset palvelut, teknologiset kehityshankkeet, tutkimusinfran vahvistaminen, lääkekehitys ja älykkäät tuotteet tunnistetaan merkittävinä mahdollisuuksina. Suomen on tärkeää olla alalla edelläkävijä.


Rauhan ja toivon Pride

24.6.2024 13.50

Nuorten huumekuolemien taustalta löytyy kasautuneita ongelmia, haavoittuvuutta ja tukitoimien aukkopaikkoja

14.6.2024 8.33

Digiturvaa hyvinvointialueille!

28.5.2024 9.05

Tieto auttaa torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

25.4.2024 13.05

Päätökset