Valtioneuvoston asetus STM/2021/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoittamisesta eri alueilla epidemiatilanteen ja ravitsemisliiketyypin mukaisesti. Keski-Suomen maakunnan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimivien ravitsemisliikkeiden rajoituksia lievennettäisiin siten, että alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitettaisiin puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Edellä mainitut alueet lisättäisiin pykälän 1 momenttiin, jonka mukaan alkoholijuomien anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 22 ja liikkeen saisi pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 23:een. Pykälään säädettäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 18 ja sallittu aukioloaika olisi kello 05-19. Mainituissa maakunnissa sijaitsevissa muissa liikkeissä anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 19 ja sallittu aukioloaika olisi kello 05-20. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.4.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutoksen perusteena on epidemiatilanteen parantuminen mainituilla alueilla. Asetuksella olisi erittäin myönteisiä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaan Keski-Suomen maakunnassa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen