Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/39

« Tasavallan presidentin esittely 16.4.2021 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta (HE 32/2021 vp; EV 35/2021 vp)

HE 32/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen