Poikkeuslupa STM/2021/62

« Raha-asiainvaliokunta 22.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeuslupahakemuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Lohjan sairaala, leikkausosaston peruskorjaus)

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Jussi Lind, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163578
Asia
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa vuosina 2021-2022 toteutettavalle Lohjan sairaalan leikkausosaston peruskorjaukselle. Tilat tulevat sairaanhoitopiirin omistukseen. Tavoitteena on ottaa uudet tilat käyttöön vuonna 2022. Leikkausosaston vuonna 1979 valmistuneet tilat ovat suurelta osin peruskorjaamattomat ja tulleet taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä päähän. Hankkeessa peruskorjataan kokonaan kolme leikkaussalia ja muihin tehdään tarvittavia muutostöitä sekä peruskorjataan heräämö ja leikkaussalin oheistilat. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että investointi on perusteltua toteuttaa alueen asukkaiden lakisääteisten palvelujen saatavuuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömänä ja kiireellisenä. Hankkeessa on huomioitu alueen väestökehitys ja palvelutarve. Hanke mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja potilasturvallisuuden parantamisen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,165 miljoonaa euroa ja laajuus 1 630 brm2. Investoinnin vaikutus vuosikuluihin on yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa. Henkilöstössä ei tapahdu muutosta hankkeen yhteydessä. Lohjan sairaalan kapasiteetti on palvelujen turvaamiseksi tarpeellinen osana sekä läntisen Uudenmaan että koko HUSin leikkaussalikapasiteettia. Raaseporin sairaalan 2020 lakkautettu operatiivinen toiminta on osaltaan lisännyt kysyntää Lohjan sairaalassa. Tilojen huono kunto lisää toimintavarmuusriskejä, mikä muodostaa riskin toiminnan jatkuvuudelle.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta