Poikkeuslupa STM/2021/51

« Raha-asiainvaliokunta 8.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeuslupahakemuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Jussi Lind, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163578
Asia
Rakentamisvaihe 2 (C-rakennus) muodostuu kahdesta osahankkeesta (rakennusvaiheet 2.1 ja 2.2), joiden toteutus ajoittuu vuosille 2021-2028. Rakentamisen edetessä puretaan sairaalan vanhoja rakennusosia, joista toiminta siirtyy suoraan uusiin tiloihin. Vaiheen 2 kokonaislaajuus on noin 70 000 brm2. Hankkeen vaiheessa 2.1 rakennettaisiin apteekin puhdastilat, tilat laboratoriotoiminnalle, ICT konesali, hammas- ja suusairauksien avohoitoyksikkö, leikkausaleja (13 kpl / 55:stä), syöpätautien vuodeosastot, 60 sairaansijaa, syöpätautien ja hematologian poliklinikat ja infuusioyksikkö sekä varaus kahdelle sädehoitobunkkerille. Vaiheen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2021-2024 ja sen laajuus on noin 35 000 brm2. Hankkeen vaiheessa 2.2 rakennetaan tiloja avohoitotoiminnalle, vuodeosastotoiminnalle, opetus, koulutus ja tutkimustoiminnalle sekä kliinisille tukipalveluille. Vaiheen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2024-2028 ja sen laajuus on noin 35 000 brm2. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että investointi on alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Hankkeessa on huomioitu alueen väestökehitys ja palvelutarve. Hanke mahdollistaa toimintaprosessien uudistamisen ja toiminnan kehittämisen. Investointi mahdollistaa asianmukaiset ja terveelliset tilat potilaille ja henkilöstölle.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kustannusarvio on 327 miljoonaa euroa sisältäen hankkeen muina kustannuksina mm. liittymät, luvat, purkutyöt, inframuutokset yhteiskustannuksiltaan noin 17 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa toiminnallisia hyötyjä, joiden myötä tuottavuutta voidaan nostaa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta