Poikkeuslupa STM/2021/47

« Raha-asiainvaliokunta 8.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Toimitilahankkeen ja vuokravaltuuksien hyväksyminen. Valtion koulukotien Lagmansgårdenin koulukotiyksikön uudisrakentamista ja siihen liittyvää perusparannusta koskeva toimitilahanke. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen/Valtion koulukotien sitoutuminen toimitilojen vuokraukseen (Lagmansgårdenin yksikön uudisrakennushanke).

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Susanna Hoikkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163482
Asia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Valtion koulukodit on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä hakemaan raha-asiainvaliokunnalta hyväksynnän Lagmansgårdenin koulukotiyksikön uudisrakentamista ja siihen liittyvää perusparannusta koskevaan toimitilahankkeeseen ja vuokravaltuuksien myöntämistä Lagmansgårdenin koulukodin uudisrakennukselle. Uudisrakennus korvaa koulukodin nykyiset laadultaan erittäin huonokuntoiset toimitilat. Koulukotiin tulee toimitilat kahdelle tai kolmelle vaativan tason laitoshuollon osastolle, yhdelle tai kahdelle erityisen huolenpidon osastolle, opetustiloille mukaan lukien liikunta- ja ruokailutilat sekä toimisto- ja teknisille tiloille. Rakennukset tulevat Senaatti-kiinteistöjen omistamalle tontille. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2021–2023. Päätöksellä esitetään hyväksyttäväksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hakemus Lagmansgårdenin koulukodin toimitilahankkeesta ja vuokravaltuuksista. Lagmansgårdenin koulukoti tuottaa ruotsin- ja suomenkielisiä vaativimman tason sijaishuollon palveluja kunnille ja kuntayhtymille. Koulukodin kustannukset katetaan pääosin kuntalaskutuksella ja perusopetuksen valtakunnallisella rahoituksella. Lagmansgårdenin koulukodin nykyiset toimitilat eivät vastaa nykyaikaisen vaativan sijaishuollon ja siihen liittyvän erityisopetuksen vaatimuksia. Olemassa olevia valtion tai muiden kiinteistönomistajien toiminnalle sopivia tiloja ei Senaatti-kiinteistöjen kartoituksessa ole löydetty. Uusien toimitilojen myötä asiakaspaikkamäärä nousisi kahdestatoista yhdeksääntoista. Uusien toimitilojen rakentamisella voidaan vastata ruotsinkielisten erityisen huolenpidon palvelujen kysyntään.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Kustannusarvio on 12,4 miljoonaa euroa ja vuosivuokraksi muodostuisi 1 013 500 euroa. Toimitilaohjelman mukainen hankkeen laajuus on 2 068 ohm2. Arvio huoneistoalasta on 2750 htm2, bruttoalasta 3200 brm2 ja tilavuudesta 14 500 m3. Tehtävän vuokrasopimuksen irtisanomisaika olisi 12 kuukautta, jäännösarvovastuu 75 % ja jäännösarvovastuuaika 10 vuotta. Hankkeen aiheuttama vuokrakustannusvaikutus voidaan kattaa momentilta 33.01.05. kehykseen varatun määrärahan puitteissa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta