Valtioneuvoston asetus STM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.7.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 päivänä elokuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen