Poikkeuslupa STM/2020/132

« Raha-asiainvaliokunta 6.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeuslupahakemuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Kauhajoen kaupunki, kuntoutusyksikkö, hammashoitola sekä yhteistilojen peruskorjaus)

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Jussi Lind, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163578
Asia
Kauhajoen kaupunki on hakenut poikkeuslupaa hankkeelle, joka sisältää Sanssinkodin ja hammashoitolan uudisrakennuksen, Sanssinkodin yhteistilojen peruskorjauksen sekä saunaosaston rakentamisen käytössä olevien tilojen yhteyteen. Yksikkö tarjoaa tulevaisuudessa lyhytaikaisia kuntouttavia jaksoja omaishoidon vapaiden ajaksi, kuntoutusjaksoja muille kotihoidon asiakkaille sekä leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Uudisrakennukseen on tarkoitus muodostaa Suupohjan alueen kuntoutuskeskittymä. Yksikössä toimisi jatkossa myös ikäihmisten päivätoiminta ja tehostettu kotikuntoutus. Kauhajoen hammashoitolassa tuotetaan suun terveydenhuollon palveluja paitsi Kauhajoen, myös osittain Isojoen ja Karijoen väestölle. Uusien tilojen myötä toimintaa on tarkoitus keskittää Kauhajoen hoitolaan erityisesti oikomishoidon, proteettisten ja suukirurgisten hoitojen sekä työikäisten perushoitojen osalta. KantaSanssi sekä yhteistilat on rakennettu 1985-1986, eikä niihin ole tehty peruskorjausta kuten muihin osiin. Kauhajoen hammashoitola toimii tällä hetkellä väistötiloissa parakeissa. Muutto väistötiloihin tapahtui henkilökunnan sisäilmaoireilun vuoksi vuonna 2016. Hanke toteutetaan kunnan omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2020-2022. Suupohjan liikelaitos kuntayhtymä (LLKY) tulee vuokraamaan tilat käyttöönsä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 8,6 miljoonaa euroa. Uudisrakennuksen osuus rakentamiskustannuksesta on 6,6 miljoonaa euroa, josta vajaa 2/3 kohdistuu Sanssinkotiin ja runsas 1/3 hammashuollon käyttöön tulevaan osuuteen. Pääomavuokra nousee nykyisestä 0,17 miljoonalla eurolla vuodessa. Kiinteistön ylläpitokulut tulevat pienenemään. Tehostettu kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta ja kuntouttava lyhytaikainen palveluasuminen tulevat muodostamaan yhdessä ns. kuntoutusyksikön, jonka sijainti terveyskeskuksen yhteydessä tuo synergiaetuja ja tukee kotona asumista.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta