Sopimuksen hyväksyminen STM/2020/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

EU:n rokotehankintayhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Asia

Valtioneuvosto päättää, että Suomi hyväksyy neuvoston asetuksen (EU) 2020/521 4 artiklan 5 kohdan b alakohtaan perustuvaan rokote-hankintayhteistyösopimukseen. Sopimuksen hyväksymisestä ilmoitetaan pääministerin allekirjoittamalla kirjeellä.

Esitys
Valtioneuvosto päättää, että Suomi hyväksyy mainitun sopimuksen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen