Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/3

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 4/2020 vp; EV 90/2020 vp)

HE 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Jaana Huhta, Hallitusneuvos p.029 5163407
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen