Poikkeuslupa STM/2020/125

« Raha-asiainvaliokunta 2.7.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeuslupahakemuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, sairaalan E-siiven peruskorjaus ja laajennus, pääsisäänkäynnin ja A-siiven kolmen kerroksen peruskorjaus sekä Yhteislaboratorion uudistilat)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Jussi Lind, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163578
Asia
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa E-hankkeelle ja Yhteislaboratorio-hankkeelle. E-hankkeeseen sisältyvät sairaalan koko E-siiven peruskorjaus ja laajennus sekä A-siiven kolmen kerroksen peruskorjaus. Hanke sisältää tiloja leikkaus- ja synnytyssaleille, poliklinikoille, vuodeosastoille, hemodialyysille, kuvantamiselle, näytteenotolle, teknisille tiloille sekä yhteiskäyttöön tuleville tiloille. Yhteislaboratorio-hankkeessa rakennetaan uudistilat kemian ja mikrobiologian laboratorioille. Päätöksellä myönnetään poikkeuslupa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hankkeelle. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2020-2025. A-siiven peruskorjaus ajoittuu vuosille 2020-2022 ja varsinainen E-siiven peruskorjaus vuosille 2022-2025. Yhteislaboratoriohanke ajoittuu vuosille 2020-2022. Hanke on vaativille erikoissairaanhoidon toiminnoille välttämätön ja kiireellinen toteuttaa, koska nykyiset tilat ovat elinkaarensa päässä ja talotekniikan huono kunto aiheuttaa toiminnan keskeytymisen riskin, heikentää sairaanhoitopiirin kykyä tuottaa lakisääteisiä palveluja sekä vaarantaa potilasturvallisuuden toteutumisen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeiden rakennusinvestointia olevat kustannukset ovat 62 820 000 euroa jakautuen siten, että E-hankkeen kustannukset ovat 57 900 000 euroa (22 181 brm2) ja Yhteislaboratorion kustannukset ovat 4 920 000 euroa (1 815 brm2). Kaikki hinnat alv 0 %. Hankkeen kustannukset jakautuvat vuosille 2020-2025. Hankkeessa peruskorjataan huonokuntoisia tiloja ja etenkin teknisen käyttöikänsä päässä olevaa talotekniikkaa. Tavoitteena on terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat. Hanke mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden lisäämisen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta