Valtioneuvoston asetus STM/2019/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 11.20

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Emmi Äärynen, Lakimies, esittelijä p.029 5163517
Asia
Ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi asetuksen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta. Valtioneuvoston asetukseen koottaisiin säännökset toimivaltaisesta eläkelaitoksesta annetusta valtioneuvoston asetuksesta (956/2016), joista osaa muutettaisiin työntekijän eläkelain 106 §:n (HE 64/2019 vp; EV 47/2019 vp) muutoksesta johtuen. Uudella asetuksella kumottaisiin valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen