Valtioneuvoston asetus STM/2018/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.4.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Asia
Asetuksessa vahvistetaan enimmäishinta, jota sovelletaan Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiin taksimatkoihin. Asetusta sovelletaan myös taksimatkoihin, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta alueella, jolla ei ole Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimusta tehnyttä tilausvälityskeskusta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Meno-paluumatkan korvauskäytännöstä luopuminen aiheuttaisi noin 6 miljoonan euron lisäkustannuksen sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille vuodelle 2018, jos asetuksen mukainen enimmäishinta tulisi sovellettavaksi koko maassa sairausvakuutuksesta korvattavissa taksimatkoissa. Käytännössä korvauksena käytetään kuitenkin Kansaneläkelaitoksen palvelujen tuottajan kanssa sopimaa hintaa, jos alueella toimii Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehnyt tilausvälityskeskus. Kansaneläkelaitos on kilpailuttanut tilausvälityskeskukset vuoden alussa ja tehnyt hankintapäätökset maaliskuussa 2018. Kilpailutetuilla alueilla sovelletaan keskimäärin jonkin verran asetuksen mukaista enimmäishintaa alhaisempaa kilpailutettua hintaa. Kilpailutuksesta johtuvilla säästöillä katetaan laskennallinen asetuksen kustannusvaikutus niiden alueiden osalta, joissa kilpailutettu hankinta viivästyy markkinaoikeudessa olevan valituksen tai käyttöönottoprojektin viivästymisen osalta. Sairausvakuutuksen matkakorvaukset maksetaan sairausvakuutusrahastosta sairaanhoitovakuutuksen kuluina, jotka rahoitetaan 44,9 prosentilla valtion varoista ja 55,1 prosentin osuudella vakuutettujen sairaanhoitomaksujen tuotoilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen