Valtioneuvoston asetus STM/2017/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pekka Humalto, Hallitusneuvos p.029 5163193
Asia
Äitiysavustusasetuksen 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että äitiysavustuksen määrä olisi 170 euroa kutakin syntynyttä lasta kohden. Avustuksen saaja voi valita joko rahamääräisen verottoman etuuden tai äitiyspakkauksen. Äitiyspakkauksen hankinta-arvo on sama kuin äitiysavustuksen. Äitiysavustuksen tason korottamisella voitaisiin parantaa äitiyspakkauksen tuotteiden laatua. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarviossa vuodelle 2018 esitetään momentille 33.10.50. (Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) 11 750 000 euron määrärahaa. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 11 050 000 euroa äitiysavustuksesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen, ml. 30 euron korotus äitiysavustukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen