Hyppää sisältöön
Media

Vankien lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden lastensuojeluasiakkaiden kanssa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2009 12.27
Tiedote -

Vangin kanssa vankilassa asuvia lapsia koskevaan päätöksentekojärjestelmään sekä hallinto-oikeusmenettelyn säännöksiin ehdotetaan muutoksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lapsen, nuorten ja heidän perheittensä asemaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Luonnoksessa ehdotetaan, että päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirrettäisiin vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Päätökset tehtäisiin samoin perustein kuin muillekin lastensuojelun asiakkaille eli sijoituspäätöksessä arvioitaisiin, mikä on lapsen kannalta paras vaihtoehto.

Vankilaan perustettaisiin perheosasto, jossa lapsen tarpeet on huomioitu lastensuojelulain mukaisesti. Vangin tai tutkintavangin lapsi voitaisiin sijoittaa vankilan perheosastolle myös esimerkiksi hallintotuomioistuimen antamalla väliaikaisella määräyksellä.

Kiireellisen sijoituksen jatkopäätökset hallinto-oikeudelta kunnalle

Luonnoksessa ehdotetaan myös, että kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirrettäisiin hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaisi, jollei päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai päätöstä tai hakemusta huostaanotosta olisi tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Asiakkaiden oikeusturvan takaamiseksi sama viranhaltija ei saisi tehdä sekä kiireellistä sijoitusta että sen jatkopäätöstä.

Kunnallisella viranhaltijalla ei enää olisi velvollisuutta vaatia hallinto-oikeudelta väliaikaista määräystä, vaikka kiireellinen sijoitus olisi tehty silloin, kun huostaanottoasia on jo vireillä hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus voisivat antaa väliaikaisen määräyksen omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta myös sijaishuoltoa koskevissa asioissa.

Tavoitteena on vahvistaa lapsen ja vanhempien oikeusturvaa kohdentamalla hallintotuomioistuimien voimavarat tarkoituksenmukaisesti  ja nopeuttamalla huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvien asioiden käsittelyä tuomioistuimissa.

Lailla säädettäisiin myös ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta, joka olisi tehtävä ennen lapsen syntymää, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Varsinainen lastensuojeluasiakkuus voisi alkaa vasta lapsen syntymän jälkeen.

Luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle maanantaina 21. syyskuuta. Lausuntoaika päättyy 2.10.2009. Hallituksen esitys viimeistellään lausuntojen saamisen jälkeen ja annetaan eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2009.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh. +358 50 430 2368


Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (pdf, 967 kB)  

Lausuntopyyntö (pdf, 19 kB)


Muualla palvelussamme

Lastensuojelu

 

Sivun alkuun