Hyppää sisältöön
Media

Vammaispoliittinen ohjelma vahvistamaan vammaisen henkilön ihmisoikeuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2008 7.55
Puhe -

”Vammaispoliittisen ohjelman valmistelut käynnistyvät tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tärkeää on, että valmistelun ytimessä ovat vammaiset itse,” totesi peruspalveluministeri Paula Risikko puhuessa Vammaispoliittisen ohjelman aloitusseminaarissa Helsingissä 2. joulukuuta 2008.

”Ohjelmatyön tavoitteena on vahvistaa vammaispolitiikkaa osana yhteiskunnan eri toimintoja sekä nostaa tietoisuutta vammaiskysymyksistä. Kyse ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon vammaisohjelmasta vaan kaikkia hallinnonaloja koskevasta asiasta. Vammaisasiat on saatava näkyviin ja niitä on ryhdyttävä toteuttamaan kaikilla hallinnon aloilla ja eri politiikoissa. Kansalaisjärjestöjen merkitys työskentelyn osapuolina ja asiantuntijoina on keskeinen”, sanoi Risikko.

”Suomalaisen vammaispolitiikan tärkeimpiin periaatteisiin kuuluu se, että vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä tarvittaviin palveluihin ja tukitoimiin. Vammaiset ovat mukana kaikessa siinä, missä muutkin. Tämä tarkoittaa sitä, että vammaispolitiikan painopiste onsiirtynyt huollosta ja hoivasta palveluihin, kuntoutukseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Tavoitteena on kaikille esteetön ja toimiva yhteiskunta”, huomautti Risikko.

”Vammaispoliittista ohjelmaa valmisteltaessa tavoitellaan monialaisuutta, joka syntyy tiedon ja ymmärryksen kautta. Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen ja eri hallinnonalojen kanssa. Internetin kautta kaikilla on mahdollisuus osallistua ja saada tietoa valmistelun eri vaiheista. Avoin valmistelu tarkoittaa lisäksi erilaisia seminaareja ja tapahtumia”, Risikko kertoi.

Vammaispoliittisen ohjelman valmistelu perustuu hallitusohjelmaan. Työtä pohjustaa vuonna 2006 hyväksytty Suomen ensimmäinen vammaispoliittinen selonteko, jonka mukaan vammaispolitiikalla taataan ihmisoikeudet ja syrjimättömyys. Taustalla on lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka ratifiointia Suomi parhaillaan valmistelee.

”Vammaispoliittisen ohjelman valmistelu tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä laajemmin YK:n sopimuksen velvoitteita ja niiden merkitystä. Vammaispoliittiseen ohjelmaan voidaan sisällyttää YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen tavoitteet”, sanoi ministeri Risikko.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Anna Manner-Raappana, puh. (09) 160 74157, 040 575 6618

Ylitarkastaja Aini Kimpimäki, puh. (09) 160 74133

Sivun alkuun