Hyppää sisältöön
Media

Työttömyysturvalakiin työttömyysturvalautakuntaa koskevia muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2006 12.40
Tiedote -

Työttömyysturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysturvaa koskevissa asioissa. Työttömyysturvalaki ja eräät siihen liittyvät lait muuttuvat mm. siten, että työttömyysturvalautakunnan nimi muuttuu työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnaksi. Samalla muutoksilla vahvistetaan muutoksenhakulautakunnan itsenäistä asemaa ja riippumattomuutta muutoksenhakuasioiden käsittelijänä sekä selkeytetään muutoksenhakujärjestelmää eri muutoksenhakulautakuntien välillä. Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 7. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimivaltaa laajennetaan siten, että lautakunnalla on oikeus ratkaista poistohakemuksia, jotka on tehty Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan tai Koulutusrahaston päätöksistä. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan poistoasiassa antamista päätöksistä olisi normaalilla tavalla valitustie vakuutusoikeuteen.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa voidaan toimittaa suullinen käsittely myös yksityisen asianosaisen pyynnöstä. Tämä vahvistaa asianosaisten mahdollisuutta saada valitusasiansa käsitellyksi oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä mahdollisimman aikaisessa käsittelyn vaiheessa. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle esitetty mahdollisuus käsitellä asia laajennetussa jaostossa turvaa nykyistä paremmin muutoksenhakulautakunnan ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta eri asiaryhmissä.

Lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, puh. (09) 160 73868

Sivun alkuun