Hyppää sisältöön
Media

STM jatkaa sote-uudistuksen valmistelua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2015 13.13
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Jatkovalmistelun kannalta on välttämätöntä tehdä virkavalmisteluna riittävä selvitys vaihtoehdoista, joilla perustuslakivaliokunnan linjausten mukaan voidaan edetä ja saavuttaa uudistuksen tavoitteet. Tälle valmistelulle on varattava riittävä aika.

Sote-uudistus on edelleenkin välttämätön ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi ja kestävyysvajeen vähentämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen väestöpohjaa on laajennettava sekä uudistettava palvelurakennetta ja toimintatapoja.

Uusi valmistelu on tarpeen käynnistää mahdollisimman nopeasti. Perustuslakivaliokunnan lausunnot antavat suunnan jatkotyölle. Jotta valmistelussa päästään parhaaseen lopputulokseen, tarvitaan nyt virkavalmisteluna tapahtuvaa uutta selvitystyötä poliittisen päätöksenteon tueksi. Se tarkoittaa eri vaihtoehtojen sisällöllistä selvittämistä sekä vaikutusten arviointia.

Tähänastinen monivaiheinen valmistelu on osoittanut, miten tärkeä sote-uudistus on yhteiskunnalle. Tietoisuus uudistuksen tarpeesta ja laaja-alaisesta vaikutuksesta on lisääntynyt. Eri toteutusvaihtoehtoja ja näkemyksiä on selvitetty laajasti hallituskauden aikana. Jo tehtyä työtä hyödynnetään jatkovalmistelussa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto toimii nykyisin hyvin vaihtelevalla palvelu- ja kustannustasolla, eikä vastaa veronmaksajien odotuksia. Tarvitaan toiminnan ohjauksen vahvistamista myös kansallisesti.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja halutaan vahvistaa ja yhdistää koko sosiaali- ja terveydenhuolto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Nämä tavoitteet ovat edelleen keskeisiä jatkotyössä.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367
hallitusneuvos Päivi Salo, p. 02951 63113Sivun alkuun