Hyppää sisältöön
Media

Smidigare för studerandena att ansöka om sjukdagpenning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.12.2009 8.58
Pressmeddelande -

Det blir smidigare för studerande att ansöka om sjukdagpenning. Studeranden ska kunna fortsätta lyfta studiestöd tills han eller hon har fått ett beslut om beviljande av sjukdagpenning. Regeringen föreslog tisdagen den 29 december att lagarna stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna samma dag.

Studeranden är inte själv tvungen att annullera studiestödet utan Folkpensionsanstalten avbryter stödet efter att sjukdagpenningen har beviljats. Samtidigt kan studeranden beviljas allmänt bostadsbidrag i stället för bostadstillägg.

Syftet är att sporra studerandena att ansöka om sjukdagpenning då en sjukdom hindrar dem från att studera. Studerandena är inte längretvungna att använda sina studiestödsmånader då han eller hon är arbetsoförmögen. Det är också viktigt att ansökan om sjukdagpenning görs i ett så tidigt skede som möjligt för att Folkpensionsanstalten i tid ska kunna utreda om sökanden kan rehabiliteras.

Lagarna träder i kraft den 1.8.2010 och de tillämpas om studeranden blir arbetsoförmögen den 1.8.2010 eller efter det.

För mer information jurist Pekka Humalto, tfn (09) 160 73914, fö[email protected]

Sivun alkuun