Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Medlingstjänsterna vid brott och tvister bör förbättras

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2014 13.56
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att lagen om medling vid brott och i vissa tvister ska revideras. Målet med lagändringen är att säkerställa att medlingstjänster av jämn kvalitet i framtiden är tillgängliga för alla som behöver dem, oberoende av bostadsort.

Det föreslås att Institutet för hälsa och välfärd i fortsättningen ska ha det centraliserade ansvaret för att ordna medlingstjänster. För närvarande är ansvaret för ordnandet fördelat på flera regionförvaltningsverk. Genom att centralisera ordnandet av medlingstjänster skulle man göra det lättare att komma överens om och tillämpa gemensamma linjer för medlingen. Därmed skulle man bättre kunna utnyttja Institutets forskningsbaserade kunskap och utbildningskunnande.

Medlingen är en avgiftsfri tjänst där en brottsmisstänkt och ett brottsoffer ges möjlighet att mötas via en medlare under konfidentiella former. Syftet är att bearbeta de psykiska och materiella skador som orsakats brottsoffret, samt att sträva efter att på eget initiativ komma överens om åtgärder för gottgörelse.

Medlingsförfarandets lämplighet bedöms separat för varje brott. Vid bedömningen beaktas hur brottet begåtts, förhållandet mellan den brottsmisstänkta och brottsoffret samt övriga brottsrelaterade faktorer som en helhet.

Regeringen överlämnade propositionen om saken till riksdagen torsdagen den 4 december. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

jurist Laura Terho, tfn 0295 163 550
konsultativ tjänsteman Meri Paavola, tfn 0295 163 343 På vår webbplats

Medling vid brott och tvister

]]>
Sivun alkuun