Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perhehoidon kulu- ja käynnistyskorvaukset eivät alene vuonna 2010

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2009 10.21
Tiedote -

Perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten määrät ovat sidottuja elinkustannusindeksiin. Poikkeuksellisen hinta- ja taloustilanteen takia elinkustannusindeksin pisteluvun arvioidaan alenevan vuoden 2010 alussa. Jotta perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvaukset eivät alenisi, hallitus esitti torstaina 1. lokakuuta, että vuonna 2010 sovellettaisiin samaa elinkustannusindeksin pistelukua kuin vuonna 2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina 2. lokakuuta.

Kulukorvauksen vähimmäismäärä olisi siten vuonna 2010 sama kuin vuonna 2009 eli 375,08 euroa. Myös käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä olisi vuonna 2010 sama kuin vuonna 2009 eli 2 663,76 euroa.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Hallitusohjelman mukaan perhehoitolainsäädäntöä uudistetaan siten, että tavoitteena on sijaishuollon painopisteen siirtäminen perhehoitoon. Perhehoidon korvaustason säilyttäminen edesauttaa perhehoitopaikkojen määrän pysymistä edes nykyisellä tasolla.

Perhehoitajien kulukorvauksia ja perhehoidon käynnistämiskorvauksia on arvioitu maksettavan vuonna 2010 yhteensä noin 29,3 miljoonaa euroa, josta valtionosuus olisi 10,2 miljoonaa euroa.

Lakiesitys liittyy vuoden 2010 talousarvioon. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2010 ja olla voimassa 31. joulukuuta 2010 asti.

Esityksessä ei ehdotettu muutoksia perhehoidosta maksettavien palkkioiden määräytymisperusteisiin.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Hanna Kiiskinen, puh. 09 160 73217
Lakimies Hanna Rantala, puh. 09 160 74352Muualla palvelussamme

Perhehoito

Sivun alkuun