Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia vähimmäismääräisiin päivärahoihin, takuueläkkeeseen ja nuorten kuntoutusrahaan – lääkekatto alenee

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 28.12.2018 12.07
Tiedote 226/2018

Vähimmäismääräisiä päivärahoja ja takuueläkettä korotetaan. Monikkoperheiden isien isyysrahakautta pidennetään, lasta yksin huoltavalle äidille annetaan oikeus pidempään vanhempainpäivärahakauteen ja adoptiovanhempainrahakautta pidennetään. Reseptilääkkeiden vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekatto alenee.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 28. joulukuuta ja ne tulevat voimaan 1.1.2019. Vanhempainpäivärahoja koskevat muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Takuueläkkeeseen ja nuorten kuntoutusrahaan korotus

Takuueläkkeen määrää on 784,52 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Takuueläkettä koskeva korotus nostaa myös eläketukea, sillä se on sidottu takuueläkkeen määrään.

Nuorten kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusraha korotetaan takuueläkkeen tasolle. 

Sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoihin korotus

Sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoja kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja erityishoitoraha korotetaan työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Lisäksi sairauspäivärahan 55 päivän odotusaika poistuu ja sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen samoin periaattein kaikille vähintään vähimmäismääräisenä.

Parannuksia vanhempainpäivärahoihin

Adoptiovanhemman vanhempainrahakautta pidennetään ja kaikilla lapsen oman perheensä ulkopuolelta adoptoivilla on oikeus vanhempainrahaan. Isyysrahaa myönnetään jatkossa monikkoperheiden isille pidennettynä. Lapsesta yksinhuolehtivan äidin vanhempainpäivärahakautta pidennetään vastaamaan kahden vanhemman perheen yhteenlaskettua vanhempainpäivärahakautta. Oikeus vanhempainpäivärahakauden pidentämiseen on niissä tilanteissa, joissa lapsen äidin lisäksi ei olisi olemassa toista henkilöä, jolle voidaan maksaa esimerkiksi isyysrahaa.

Vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevia säännöksiä täsmennetään myös niin, että kunnallisten luottamustehtävien hoitamista ei pidetä ansiotyönä. Muutoksen myöstä vanhempainpäivärahaa maksetaan täysimääräisenä myös niiltä päiviltä, kun vanhempi osallistuu luottamustehtävien hoitamiseen. 

Lääkekatto alenee

Lääkekustannusten vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekattoa alennee nykyisestä 605,13 eurosta 572 euroon. Lääkekustannusten omavastuilla on kalenterivuosittainen katto. Sen täytyttyä asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. 

Sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintasääntelyä jatketaan

Sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintaa koskevaa väliaikaista sääntelyä jatketaan vuoden 2021 loppuun.

Sairaanhoitokorvaus voidaan edelleen maksaa julkisissa tiloissa annetusta yksityisestä terveydenhuollon palvelusta

Vuoden 2018 loppuun voimassa olevan väliaikaisen lainmuutoksen mukaan yksityisestä terveydenhuollon palvelusta voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta, jos hoitoa annetaan julkisissa tiloissa. Väliaikaista lainmuutosta jatketaan vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. 0295 163 201, [email protected]
johtaja Liisa Siika-aho, p. 02951 63085, [email protected] (31.12.2018-4.1.2019)

Sivun alkuun