Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Yhteisvastuuta alkoholihaittojen torjuntaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2004 10.00
Puhe -

Alkoholiveroa alennettaessa oli tiedossa se, että hintojen aleneminen lisää kulutusta ja sitä kautta alkoholihaittoja. Veronalennuksella haluttiin taittaa kärki alkoholin mittavalta tuonnilta ja ehkäistä harmaiden markkinoiden syntymistä. Tämänhetkisten tietojen mukaan näyttää siltä, että alkoholin matkustajatuonti ei ole räjähtänyt. Hallitus näyttäisi siis onnistuneen tässä tasapainottelutehtävässä. Verotus on edelleen myös yhtenä työkaluna käytettävissä hallituksen pohtiessa alkoholikysymystä ja alkoholihaittojen vähentämistä, sanoi peruspalveluministeri Liisa Hyssälä Helsingissä tiistaina 17. elokuuta.

Alkoholin aiheuttamat sosiaaliset ja terveydelliset haitat ovat kasvamassa. Tällä hetkellä meillä on tietoja alkoholihaitoista poliisin toiminnassa. Se millä tavoin kasvava alkoholikulutus heijastuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, saadaan tarkoin selville vasta muutaman vuoden kuluttua. Kuntien on omassa toiminnassaan huomioitava alkoholin kulutuksen kasvun kunnallisille palveluille asettamat lisähaasteet.

Alkoholin kulutuksen kasvu uhkaa erityisesti lasten ja perheiden hyvinvointia. Riskit koskevat kaikkia perheitä, joissa alkoholia käytetään ajoittain runsaasti. Varhain aloitettu alkoholin käyttö on lisäksi vakava riskitekijä nuoren kehitykselle. Vahva humalatila lisää merkittävästi onnettomuus- ja tapaturmariskejä sekä riskiä väkivaltarikoksen tekemiseen tai uhriksi joutumiseen. Pienikin määrä alkoholia alentaa suorituskykyä ja lisää riskiä liikenne-, työ- sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin.

Alkoholipolitiikan tavoitteena on alkoholista aiheutuvien haittojen vähentäminen. Päätöksentekijöitä ovat monet tahot urheiluseuroista ja työmarkkinajärjestöistä koululaitokseen ja terveydenhuoltoon asti. Enää ei ole käytettävissä yhtä tehokasta keinoa kuin aikaisemmin. Hintaa ei voi säädellä ottamatta huomioon muiden maiden ratkaisua. Se on huomattu myös Ruotsissa.

Hallitus teki vuosi sitten alkoholiveropäätöksen. Seuraava ja erittäin selkeä linjaus oli valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipolitiikasta. Siinä hallitus linjasi maamme alkoholipolitiikkaa vuosiksi eteenpäin. Alkoholiohjelma hakee kumppaninsa koko yhteiskunnasta: valtio, kunnat, kirkot, kansalaisjärjestöt ja elinkeinoelämä ovat voimakkaasti mukana alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyssä. Erityisesti painotetaan lasten ja nuorten suojelemista alkoholihaitoilta.

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa tilannetta koko ajan ja on valmiina toimimaan. Alkoholipolitiikka on hallituksessa usean ministeriön yhteistyötä. Tilannetta arvioidaan perinpohjaisesti periaatepäätöksen välitarkastelussa keväällä 2006. Tällöin meillä on käytössämme jo varsin monipuolinen kuva alkoholin kulutuksen kasvun vaikutuksista.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun