Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä sosiaali- ja terveyshankkeiden hankerahoituksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2005 6.00
Puhe -

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt kansallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan kehittämishankeen mukaisten valtionavustusten jakamisesta. Terveydenhuollon kehittämishankkeita rahoitettiin nyt kolmantena vuotena peräkkäin. Sosiaalialan kehittämishankkeen osalta hankkeita rahoitettiin toista kertaa. Lääninhallitusten ja valtion toimesta on kolmen vuoden aikana jaettu yhteensä 93 miljoonaa euroa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämistyöhön. Koskaan aikaisemmin ei tällaisia valtion varoja ole näin lyhyen ajan kuluessa käytetty kahden sektorin kehittämiseen, korosti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä tiedotustilaisuudessa.

Palvelut suuremmalla väestöpohjalla

Hankerahoitusta uudistettiin tämän vuoden alusta ns. porkkanarahatyyppisesti. Maksimi valtionavustusprosentti nostettiin 50 prosentista 75 prosenttiin, mutta samanaikaisesti tiukennettiin valtionavustuksen saamisen ehtoja. Vakaana pyrkimyksenä on tuottaa palvelut nykyistä suuremmalla väestöpohjalla seudullisesti tai maakunnallisesti, totesi Liisa Hyssälä.

Hankerahoitus tukee hyvin suunniteltua palvelurakenneuudistusta. Terveydenhuollon palvelurakennehankkeet saavat merkittävää rahoitusta. Esimerkkeinä ministeri Hyssälä mainitsee perusterveydenhuollon seudullisen yhteistyön sekä laboratorio- ja kuvantamistoimintojen järjestämisen maakuntien, sairaanhoitopiirien tai useiden sairaanhoitopiirien suuruisina kokonaisuuksina. Erittäin myönteisenä ministeri Hyssälä näkee seutuyhteistyön ripeän edistymisen sosiaalipuolella. Kunnat tekevät seutusopimuksia, palkkaavat yhteisesti henkilöstöä ja organisoivat asiakaspalvelutyötä yhteistoiminnassa.

Hankerahoituksen tarkoituksena on tuoda sosiaalitoimen ja terveydenhuollon käyttöön uusia toimintatapoja, jotka keventävät palvelurakennetta niin, että palvelu voidaan tarjota aikaisempaa yksinkertaisemmin esim. puhelimessa, hoitajan toimesta tai sähköisesti ilman käyntiä palveluyksikössä. Hyväksi todetut käytännöt pyritään levittämään kautta maan niin, että niistä hyötyvät kansalaiset eri alueilla. Hankerahoitusta on tarjolla vuoteen 2007 asti. Hyssälän mukaan tähänastiset kokemukset viittaavat siihen, että hankerahoitus on käynnistänyt suuren toimintatapojen uudistusaallon, jollaista ei ilman tätä instrumenttia olisi saatu aikaan.

Painopisteenä perheet

Tällä hankekierroksella ministeriö haluaa erityisen voimakkaasti tukea lapsiperheiden palveluiden verkostoitumista, erityisesti perhekeskuksiin ja lastensuojeluyksiköiden perustamiseen. Näitä rahoitetaan yhteensä yli 3 miljoonalla eurolla, totesi ministeri Hyssälä. Ministerin mukaan näin vahvistetaan vanhemmuutta, pyritään turvaamaan lasten terve kasvu ja kehitys sekä lisäämään perheiden hyvinvointia.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun