Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Hyssälä Hyvinvointi 2015-ohjelmasta

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.5.2005 9.30
Puhe -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä tarkasteli kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen tähänastisia saavutuksia ja linjasi tulevaisuudennäkymiä avatessaan Hyvinvointi 2015-seminaarin Helsingissä Finlandia-talolla 10. toukokuuta. Sosiaalialan hanke kestää vuoden 2007 loppuun, mutta ministeri totesi, että sosiaalialaa ei millään saada kuntoon yhdessä hallituskaudessa. Niinpä sosiaali- ja terveysministeriö valmisteleekin nyt yhdessä Stakesin kanssa Hyvinvointi 2015-ohjelmaa. Ministeri on nimennyt ohjelmalle johtoryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Markku Lehto.

Johtoryhmän tehtävänä on ennakoida tulevia toimintaympäristömme muutoksia ja esittää toimenpiteitä, joiden avulla ehkäistään ja ratkaistaan sosiaalisia ongelmia. Johtoryhmä etsii keinoja sosiaalisen turvallisuuden parantamiseksi sekä yksilöllisen vastuun ja yhteisöllisen tuen tasapainottamiseksi.

Ministeri Hyssälä totesi, että nyt on käynnissä kaikkien aikojen merkittävin panostus sosiaalialan kehittämiseen. Kansallisella sosiaalihankkeella johdetaan koko maan kattavaa sosiaalipalvelujen uudistamista. Hankkeelle myönnettiin viime vuonna yli 12 miljoonaa euroa ja tänä vuonna yli 19 miljoonaa euroa jaettavaksi kunnille niiden sosiaalityön kehittämiseen.

Tähän mennessä sosiaalialan kehittämishankkeessa on keskitytty sosiaalihuollon asiakkaan ja henkilöstön asemaa parantaviin lainsäädäntöuudistuksiin: laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on annettu, henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite tulee voimaan elokuussa. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin pääsyä koskeva lakiehdotus on valmistunut ja parhaillaan valmistellaan säädösmuutoksia oikeudesta päästä palvelutarpeen arviointiin kunnallisessa sosiaalityössä. Myös lastensuojelulain kokonaisuudistus on aloitettu, ministeri kertoi.

Hallitus on juuri käynnistämässä kunta- ja palvelurakenneuudistusta, joka tähtää sellaiseen tulevaisuuden palveluverkkoon, jolla voidaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuneissa olosuhteissa. Väestö vanhenee ja sen myötä palvelutarpeet kasvavat erityisesti hoiva- ja hoitoalalla. Palvelujen saatavuutta heikentää niin kuntatalouden kiristyminen kuin työvoiman niukkuuskin. Palvelurakenteita on uudistettava, jotta kunnat selviävät näissä oloissa laajasta vastuustaan järjestää palvelut. On erittäin hyvä, että nyt on päätetty käynnistää kansallinen uudistusprosessi, jossa tarkastellaan kaikkia merkittäviä kunnallisia palveluja samanaikaisesti, totesi ministeri Hyssälä.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun