Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Haatainen: Naisten panos aliarvostettu yhteiskunnan ja rauhan rakentamisessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2006 15.30
Puhe -

Sukupuoleen perustuva syrjintä on edelleen totta, vaikka naisten asema, talous, terveys, koulutus ja osallistuminen työelämään ovatkin parantuneet. Näin on, vaikka monet selvitykset osoittavat, että naisten osallistuminen työhön, elinkeinoelämään ja politiikkaan on mm. parantanut kansantuloa, vähentänyt korruptiota ja parantanut hallintoa. Naisten panos elämän eri osa-alueilla on edelleen aliarvostettu, eivätkä naiset saa työstään oikeudenmukaista palkkiota, totesi tasa-arvoministeri Tuula Haatainen puhuessaan 14. marraskuuta Istanbulissa Euromed-ministerikokouksessa, jossa keskustellaan yhteisistä naisten asemaa vahvistavista päätöslauselmista.

Ministeri Haatainen totesi olevansa tyytyväinen, että EU-maat ja Välimeren maat ovat nyt kokoontuneet ensi kertaa pohtimaan naisten tasa-arvoa ja asemaa yhteiskunnassa. Hän totesi kuitenkin, että tekemistä on vielä paljon ja tarvitaan sekä miesten että naisten panosta, jotta maat voivat ponnistella yhdessä naisten täysien oikeuksien saavuttamiseksi.

Tavoitteeksi on asetettu 100 prosenttinen luku- ja kirjoitustaito vuoteen 2010 mennessä. Naisille on taattava ihmisoikeudet ja kulttuuriset oikeudet, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa on vähennettävä. On myös varmistettava, että naiset pääsevät koulutukseen ja uuden teknologian käyttäjiksi. Ministeri Haatainen nosti esiin myös naisten roolin mediassa. Hän peräänkuulutti tutkimusta naiskuvasta mediassa ja naistoimittajien roolista tämän kuvan muodostajina ja yhteiskunnallisina keskustelijoina yleisemminkin.

Ministeri Haatainen totesi, että sekä EU-maissa että muissa Euromed-yhteistyöhön osallistuvissa maissa on paljon tekemistä myös siinä, että naisten panos yhteiskunnan ja rauhan rakentajina tunnistetaan ja tunnustetaan.

Ministeri Haatainen puhui myös UNIFEMIN ja Kansainvälisen naistenkomission järjestämässä oheistapahtumassa. Komissiossa ovat mukana Israelin ja Palestiinan naisaktivistit ja sen tavoitteena on saada aikaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha Israelin ja Palestiinan välille.

Haatainen korosti puheessaan naisten tärkeää roolia rauhan rakentajina. Naisten aktiivisella roolilla on hänen mukaansa keskeinen merkitys rauhan rakentamisessa.

Naisten aktiivista roolia konfliktien ehkäisemisessä ja ponnisteluissa pysyvän rauhan rakentamiseksi on tuettava, eikä heitä pidä nähdä vain perinteisesti uhreina, sanoi ministeri Haatainen. Hän korosti, että naisten osaaminen ja kokemus tuovat rauhan ponnisteluihin aitoa lisäarvoa.

Lisätietoja: erityisavustaja Kimmo Norrmén, puh. 040 722 6857

Tuula Haatainen
Sivun alkuun