Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2015 16.52
Pressmeddelande

Jordbrukskommissionär Phil Hogan har besökt Finland och träffade omsorgsminister Susanna Huovinen den 19 mars. Under mötet belyste minister Huovinen det starka sambandet mellan det finländska avbytarsystemet och vårt sociala trygghetssystem.

"Avbytarsystemet garanterar lantbruksföretagare möjlighet att lösgöra sig från arbetet och hjälper dem att orka i arbetet och fortsätta med jobbet. Samtidigt tryggas självförsörjningen på baslivsmedel samt djurens välbefinnande. Vi får inte heller glömma bort att avbytarsystemet har en betydande sysselsättande effekt på landsbygden", betonade minister Huovinen.

Kommissionär Hogan berättade att kommissionen förhåller sig flexibelt till ett servicesystem som stöder de finländska lantbruksföretagarnas sociala trygghet. Man kom överens om att samarbetet med kommissionen, som fått en bra början, ska fortsätta så att man kan hitta lösningar på bland annat de maximala perioderna av avbytarservice. Kommissionären ansåg det viktigt att reformen kan genomföras i Finland så snabbt som möjligt.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för utvecklande av lantbrukets avbytarsystem, vilken som bäst bereder en ny lag om avbytarservice för lantbruksföretagare. Vid beredningen beaktas att systemet måste vara i harmoni med Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jord- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014-2020.

För att säkerställa att den nya lagstiftningen kan genomföras snabbt har Finland inlett diskussioner med kommissionen. I diskussionerna behandlas hur innehållet i riktlinjerna ska tolkas samt Finlands behov av flexibilitet när det gäller bland annat de maximala perioderna av avbytarservice på grund av sjukdom samt till vissa delar moderskaps- och vårdledighet. Kommissionen kan i vederbörligen motiverade fall även tillåta längre perioder av avbytarservice på det sätt som fastställs i riktlinjerna.

Avsikten är att den nya lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ska träda i kraft så snabbt som möjligt efter det att Finlands nya regering har inlett sitt arbete. Samtidigt företas nödvändiga ändringar i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Ytterligare information

regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn 0295 163 401
regeringssekreterare Annika Parsons, tfn 0295 163 596

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 19.3. På vår webbplats

Arbetsgruppen för utvecklande av lantbrukets avbytarsystem (på finska)

Sivun alkuun