Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

LAPE-Akatemiat valmentavat ensi vuonna kunta- ja maakuntajohtoa

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö 12.11.2018 14.10
Uutinen

Ensi vuonna alkava johdon koulutus- ja valmennuskokonaisuus jatkaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) tehtyä kehittämistyötä eri puolilla maata. LAPE-Akatemiaksi nimetyssä koulutuksessa on kyse sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen ja kunta- ja maakuntajohdon yhteisestä oppimisprosessista.

Se toteutetaan jokaisen 18 maakunnan alueella. Mukaan kutsutaan myös järjestöjen ja seurakuntien johtoa.

LAPE-Akatemioiden tavoitteena on luoda eri toimijoiden yhteinen strateginen tahtotila lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä. Samalla luodaan myös lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kannalta välttämättömät ns. yhdyspintarakenteet kuntien ja tulevien maakuntien välille. Koulutuksessa juurrutetaan kunkin maakunnan alueella kahden viime vuoden aikana tehtyä LAPE-kehittämistyötä. 

Maakuntauudistus siirtää vastuun lasten ja nuorten sote-palveluista kunnalta maakunnalle. Lapset ja nuoret elävät silti arkeaan kotikunnassa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. LAPE-Akatemioilla halutaan vahvistaa sote- ja sivistystoimen johdon yhdyspintaosaamista. Se tarkoittaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä taitoa sovittaa yhteen kunnan ja maakunnan lapsia, nuoria ja perheitä koskevat strategiat, suunnitelmat ja palvelut myös uudessa toimintaympäristössä.

"Ilman erilaiset hallinnonrajat ylittävää tahtotilaa on mahdotonta päästä lasten nuorten ja perheiden palveluiden asiakaslähtöisyyteen taikka kustannusvaikuttavuuteen. Nykyisiä hajanaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluita olisi koottava yhteen jo aivan riippumatta maakunta- ja sote uudistuksestakin. Nykytilanne ei ole hyvä sen paremmin asiakkaiden kuin veronmaksajienkaan kannalta", hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä muistuttaa. 

LAPE-Akatemia koulutuksia järjestetään monimuotoisina jokaisessa maakunnassa. Kunkin maakunnan LAPE-muutosagentti on päävastuussa koulutusten koordinoinnista alueellaan. Yhteistyössä ovat mukana vuoden alusta aloittavat sivistystoimen viisi alueellista kunta-agenttia, Opetushallitus sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. 

Oppimisprosessi ja toteutuksen tapa ovat maakuntakohtaisia, mutta niitä johdetaan kansallisesti. Koulutussisältöjä tuotetaan sekä kansallisesti keskitetysti että maakunnallisesti.

Lisätietoa koulutuskokonaisuudesta julkaistaan viimeistään vuoden 2019 alussa.

Lisätietoa 

hankejohtaja Maria Kaisa Aula, mariakaisa.aula(@)stm.fi, p. 0295 163 658

LAPE LAPE alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus