Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääkehuollon uudelleen organisointi etenee

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2008 11.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt projektin valmistelemaan lääkehuollon keskushallinnon uudistusta. Uudistuksen myötä kaikki lääkehuoltoon liittyvät tehtävät keskitetään sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän linjausten mukaan kokonaan uuteen lääkealan keskukseen. Keskuksen toiminta alkaisi syksyllä 2009. Keskuksen sijaintipaikasta tehdään erillinen alueellistamisselvitys. Alueellistamisselvityksen päälinjaukset on tarkoitus saada valmiiksi lokakuun puolivälissä ja koko selvitys valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä käsitteli lääkehuollon uudelleen organisointia kokouksessaan keskiviikkona 10. syyskuuta.

Henkilöstön tiedonsaanti turvataan

Uudistuksen linjauksista vastaa projektin ohjausryhmä, jota johtaa sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Terttu Savolainen. Ohjausryhmä linjaa lääkealan keskuksen strategian, organisaation ja johtamisjärjestelmän. Se päättää keskukseen siirtyvistä tehtävistä ja vastaa siitä, että nykyisten virastojen henkilöstö saa uudistuksesta riittävästi tietoa. Ohjausryhmään kuuluu henkilöstöjärjestöjen edustaja.

Ohjausryhmänpäätettäväksi tulevat asiat valmistelee projektiryhmä, jonka puheenjohtaja on ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Myös projektiryhmässä on henkilöstöjärjestöjen edustus.

Lääkehuollon organisaatiouudistus koskee Lääkelaitoksen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon toimintaa sekä lääkehuoltoon liittyviltä osilta Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen tehtäviä. Kaikki virastot ovat edustettuina uudistuksen ohjaus- ja projektiryhmässä.

Myös Lääkkeiden Hintalautakunnan (Hila) asema selvitetään syksyn aikana.

Alueellistamisselvitys marraskuun loppuun mennessä

Uudelleen organisointi merkitsee sitä, että Helsingissä sijaitsevat Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto lakkautetaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö, professori emerita Liisa Turakka tekee ehdotuksen alueellistamisselvityksen päälinjauksista lokakuun puolivälissä. Uuden lääkealan keskuksen sijoituspaikka on tiedossa viimeistään marraskuun loppuun mennessä, jolloin alueellistamisselvityksen on määrä valmistua. Hallituksen linjausten mukaan alueellistamisen pääpaino on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Keskuksen sijoituspaikaksi selvitetään Kuopiota ja Oulua, joissa molemmissa on ennestään lääkealan osaamista.

Selvityshenkilön tukena on taustaryhmä, jota johtaa ylijohtaja Raimo Ikonen stm:stä.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Terttu Savolainen, puh. (09) 160 74099, 050 583 9912
Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. 040 532 8249

Sivun alkuun