Hyppää sisältöön
Media

Kansanterveyslakiin on tulossa muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2005 11.10
Tiedote -

Kansanterveyslakia on tarkoitus muuttaa siten, että terveyden edistämisen asemaa parannettaisiin. Myös ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia parannettaisiin ja johtamisen taso ja täydennyskoulutus varmistettaisiin. Samalla kansanterveystyön määritelmää ja siihen liittyviä tehtäviä täsmennetään. Käsite ”terveydenhoito” korvattaisiin ilmaisulla ”terveyden edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien”. Hallituksen esitykseen sisältyy myös kansanterveystyöhön liittyviä hallinnollisten säännösten tarkistuksia. Esityksellä ei ole tarkoitus antaa kunnille uusia tehtäviä. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä keskiviikkona 22. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle torstaina. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistämiseen liittyvät kunnan tehtävät määriteltäisiin laissa laaja-alaisesti. Kunta velvoitettaisiin seuraamaan väestön terveydentilaa ja huolehtimaan siitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa.

Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus on tarkoitus nimetä Stakesin rinnalla kansanterveystyön asiantuntijoiksi.

Ympäristöterveydenhuolto

Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehottomuuttaon osittain lisännyt se, että valvonta on järjestetty ja johdettu puutteellisesti. Tästä syystä laissa säädettäisiin kunnallisen valvonnan alueellisesta järjestämisestä ja ympäristöterveydenhuollon johtajan pätevyysvaatimuksista.

Työterveyshuolto kansanterveystyössä

Alueellisen työterveyshuollon kehittäminen kuntien välisenä yhteistyönä on noussut kunnissa esille viime aikoina. Tämän vuoksi terveyskeskusten työterveyshuoltoa kehitettäisiin alueellisena kunnallisena yhteistyönä. Tarkoituksena on luoda hyvin toimivia moniammatillisia kunnallisia työterveyshuollon yksiköitä, jotta kaikki työssä olevat saavat työterveyshuollon palveluita yhdenvertaisesti.

Lisätietoja antavat: apulaisosastopäällikkö Tapani Melkas puh. (09) 160 73886 ja hallitussihteeri Liisa Katajamäki puh. (09) 160 73854.

Sivun alkuun