Hyppää sisältöön
Media

Huumausaineina pidettävistä aineista ja niiden valvonnasta annettiin asetukset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2008 14.45
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään antanut asetukset huumausaineiden valvonnasta sekä huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista. Molemmat asetukset tulevat voimaan 1.9.2008 samaan aikaan uuden huumausainelain kanssa. Yhdessä uudet säännökset vastaavat sisällöltään vanhaa huumausainelakia, asetusta ja sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä

Asetuksessa huumausaineiden valvonnasta säädetään huumausainelain mukaisesta lupahallinnosta, luvanvaraisesta toiminnasta ja sen valvonnasta.

Asetuksessa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista luetellaan nykyiseen tapaan YK:n huumausaineyleissopimuksessa ja psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa huumausaineiksi määritellyt aineet ja valmisteet. Aineiden nimet on päivitetty vastaamaan kansainvälisissä listoissa olevia nimiä. Huumausainesopimuksen listaan I on lisätty uutena aineena oripaviini.

Asetuksessa luetellaan nyt myös yhteisötasolla huumausainevalvontaan päätetyt aineet, joita ovat 4-MTA, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7, TMA-2 ja 1-Bentsyylipiperatsiini.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Ismo Tuominen, puh. (09) 160 73787

Sivun alkuun