Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus vastasi vanhusten hoitoa ja oikeuksia koskevaan välikysymykseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2009 11.20
Tiedote 319/2009

Ikäihmisten palvelujen turvaaminen ei ole hoidettavissa millään yksittäisellä toimella tai lailla eikä edes pelkästään rahalla. Palveluiden laadun turvaaminen edellyttää riittäviä resursseja eli rahaa ja pätevää henkilökuntaa, ammattitaitoista johtamista, palvelujen rakenteen uudistamista vanhusystävällisempään suuntaan sekä valtakunnallista valvontaa, jolla varmistetaan vanhuspalveluiden taso kaikkialla Suomessa.

Hallitus vastasi tiistaina 29. syyskuuta opposition välikysymykseen vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaamisesta. Hallituksen välikysymysvastauksen antoi peruspalveluministeri Paula Risikko.

Ikäihmisten palveluissa on huomattavia kunta- ja laitoskohtaisia eroja. Osassa Suomen kunnista noudatetaan viime vuonna annettuja Vanhuspalveluiden laatusuosituksia kohtuullisen hyvin, mutta osassa puutteet ovat ilmeiset. Koska vanhuspalvelujen laadukas toteuttaminen ei onnistu pelkillä laatusuosituksilla, hallitus käynnistää vanhuspalvelulain valmistelun. Tarkoitus on saada luonnos laiksi valmiiksi kevääseen 2011 mennessä.

Uudella lailla on tarkoitus nostaa osa laatusuosituksissa olevista asioista lain tasolle, koota eri laeissa olevat ikäihmisten palveluita koskevat säädökset sekä luoda valvontaviranomaisille edellytykset vanhuspalvelujen laadun valvonnalle. Lainsäädännöllä on vahvistettava asiakkaan asemaa ja itsemääräämisoikeutta.

Lain säätämisen lisäksi tarvitaan myös muita muutoksia. Esimerkiksi yleisen asenneilmapiirin on muututtava vanhusmyönteisemmäksi ja ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn edistämiseen on panostettava. Julkisen sektorin, järjestöjen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä vanhustyön koulutusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on lisättävä.

Vanhuspalvelujen tila Suomessa ei ole täydellinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime viikolla julkaistun selvityksen mukaan ikäihmisten laitoshoidon taso on kuitenkin parantunut. Lisäksi vanhuspalveluissa työskentelevä henkilöstö on Suomessa hyvin koulutettua ja motivoitunutta.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Ilkka Oksala, puh. 09 160 73165

Sivun alkuun