Hyppää sisältöön
Media

Förbättringar i utkomstskyddet och utbildningsförmånerna för arbetslösa

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 1.10.2009 10.24
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att flera propositioner vars syften är att förbättra sysselsättningen och utkomstskyddet för arbetslösa träder i kraft.

Regeringen föreslår att arbetsvillkoret för den som får arbetslöshetsdagpenning förkortas från 43 till 34 veckor. Arbetsvillkoret för företagare skulle också förkortas från två år till 18 månader.

Nivån på arbetslöshetsdagpenningen höjs i början av arbetslöshetsperioden

Som en ny förmån skulle det för de 20 första arbetslöshetsdagarna betalas förhöjningsdel i fråga om grunddagpenningen och förhöjd förtjänstdel till en person som har varit tre år i arbetslivet innan arbetslöshetsperioden inleddes. Syftet med ändringen är att förbättra utkomsten i början av en arbetslöshetsperiod och sporra till snabbare sysselsättning.

Personer som deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder gynnas

Regeringen vill sporra personer som deltar i så kallade aktiveringsåtgärder som främjar sysselsättningen, till exempel utbildning, arbetsförsök, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetslivsträning. Personer som deltar i dessa åtgärder skulle betalas förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel för högst 200 dagar.

Den maximala betalningstiden för tillägg för sysselsättningsplan som hör till omställningsskyddet skulle förlängas från 185 till 200 dagar. Tillägg för sysselsättningsplan kan betalas till personer som har gjort upp en personlig sysselsättningsplan och som har rätt till inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning.

Förmånssystemet förenhetligas

Det föreslås att utbildningsförmånerna under arbetslöshet, det arbetskraftspolitiska vuxenutbildningsstödet och utbildningsdagpenningen sammanslås till en förmån. Den arbetslösa skulle få lika stor förmån oberoende av om han eller hon deltar i utbildning som arbets- och näringsbyrån har skaffat eller i utbildning som han eller hon själv har skaffat.

Samtidigt skulle kravet på 10 års arbetshistoria som villkor för att delta i frivillig utbildning slopas. Det stöd som betalas under tiden för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning räknas in i maximitiden på 500 dagar för arbetslöshetsdagpenning.

Arbetshistorien ska förlängas

För att förlänga arbetshistorien föreslås att den ålder då man får rätt till tilläggsdagar för dagpenning höjs från 59 år till 60. Ändringen skulle gälla de arbetssökande som är födda 1955 eller senare. Tilläggsdagpenning kan utan hinder av maximitiden på 500 dagar betalas till utgången av den kalendermånad under vilken den arbetssökande fyller 65 år om han eller hon har fyllt 60 år före utgången av maximitiden och varit minst fem år i arbete under de senaste 20 åren.

Förändringarna är en del av Sata-kommitténs centrala linjedragningar för att förnya den sociala tryggheten.

Propositionerna hänför sig till budgetpropositionen för år 2010 och avsikten är att lagarna träder i kraft den 1.1.2010.

För mer information

regeringsråd Esko Salo, tfn (09) 160 73180, fö[email protected]

 På vår webbplats

Arbetslöshetsskydd

På andra webbplatser

Utan arbete (FPA)

Arbetslöshetskassornas samorganisation

Sivun alkuun