Hyppää sisältöön
Media

Eurooppalainen lääkemääräys

Potilasdirektiivi velvoittaa hyväksymään toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä kirjoitetut lääkemääräykset, jos lääkemääräyksessä tarkoitetulla lääkkeellä on myyntilupa siinä jäsenmaassa, jossa se aiotaan hankkia.

Potilaan on pyydettävä eurooppalaista lääkemääräystä

Suomessa kirjoitetulla reseptillä voi hakea lääkkeitä myös muualta Euroopasta. Potilaan on itse muistettava pyytää lääkäriä kirjoittamaan muualla Euroopassa hyväksyttävä resepti (eli ns.eurooppalainen lääkemääräys), jos hän haluaa hakea lääkkeensä Suomen ulkopuolelta.

Potilas maksaa itse kokonaan Suomen rajojen ulkopuolella ostamansa lääkkeet ja hakee myöhemmin korvausta Kelasta. Lääkevalmisteen hinnasta saa sairausvakuutuskorvauksen, jos valmiste on Suomen lainsäädännön mukaan korvattava. Vaikka tietyllä lääkevalmisteella ei olisi myyntilupaa Suomessa, sairausvakuutuskorvaus myönnetään, jos jokin vastaava valmiste on korvattava Suomessa.

Lääkäri kirjoittaa reseptin vaikuttavalla aineella

Biologisia valmisteita lukuun ottamatta resepti on kirjoitettava vaikuttavalla aineella, jos potilas hakee lääkkeen Suomen ulkopuolelta. Lääkemääräys voidaan kirjoittaa tuotemerkillä, jos lääkkeen määrääjä pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä, mutta lääkemääräyksessä on silloin esitettävä syyt tuotemerkin käyttöön.

Eurooppalaista lääkemääräystä ei pääsääntöisesti voida kirjoittaa lääkevalmisteelle, jonka vaikutus on narkoottinen tai psykotrooppinen.

Apteekille jää harkintavaltaa lääkkeen toimittamisessa

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä potilaalle, jos apteekissa herää epäilys ulkomaisen reseptin aitoudesta, sisällöstä tai ymmärrettävyydestä.

Reseptin voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Esimerkiksi Suomessa resepti  on voimassa vuoden. Muualla voimassaoloaika vaihtelee.

Sivun alkuun