Hyppää sisältöön
Media

Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanja avattiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2005 7.00
Tiedote -

Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanja pureutuu tänä vuonna työperäiseen meluun ja sen aiheuttamiin terveyshaittoihin teemalla "STOP - METELI EI VETELE!". Kampanja avattiin Helsingissä keskiviikkona 20.4. sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreenjohdolla. Kuudes eurooppalainen kampanjavuosi avattiin kaikissa EU:n jäsenmaissa saman päivän aikana. Samaisena päivänä vietettiin myös kansainvälistä melun vastaista päivää. Nyt käynnistynyt kampanjointi huipentuu 24. - 28. lokakuuta vietettävään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkoon.

Arvioiden mukaan EU:n alueella lähes joka neljäs työntekijä eli noin 60 miljoonaa ihmistä altistuu työssään niin voimakkaalle melulle, että joutuu korottamaan ääntään tullakseen kuulluksi. Tämä merkitsee myös kohonnutta kuulovaurioriskiä. Melun aiheuttamat riskit ja muut haittavaikutukset ovat edelleen liian suuret, vaikka meluvammojen ilmaantuvuus on keskimäärin vähentynyt. Tähän viittaa myös meluvammojen ilmaantuvuuden kasvu tietyissä ammattiryhmissä.

Melu on ei-toivottua ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä ja joka rasittaa tai vahingoittaa elimistöä fyysisesti ja henkisesti. Työpaikkamelun vähentämiseksi on tehty jo paljon, mutta edelleen tarvitaan lainsäädäntöä ja valistusta. Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjalla halutaan pohjustaa vuonna 2003 annetun työpaikkameludirektiivin (2003/10/EY) täytäntöönpanoa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa helmikuuhun 2006 mennessä. Suomessakin valmisteltava vastaava asetus määrittelee uudet altistus- ja toimintarajat työperäiselle melulle. Avajaistilaisuudessa luennoineen yli-insinööri Ilkka Kyttälänmielestä melun raja-arvot on asetettu ensisijaisesti vähentämään kuulovaurioita. Työpaikoilla on arvioitava myös melun muut riskit ja torjuttava ne asianmukaisesti. On harhaa kuvitella, että työperäinen melu vaikuttaisi vain kuuloon ja että riskiryhmään kuuluvat vain kovan melun aloilla työskentelevät. Melun hinta voi olla paljon enemmän kuin kuulo. Se voi olla ratkaiseva osatekijä tapaturmien syntyyn ja se voi yhdessä muiden vaaratekijöiden kanssa heikentää terveyttä.

Melu vaikuttaa välittömästi ja haitallisesti tuhansiin työntekijöihin palvelualoilla, opetus- ja kasvatustehtävissä, viihdealalla, puhelinkeskuksissa ja jne. Foniatrian dosentti Eeva Salaon tutkinut ääniergonomisia tekijöitä puheviestinnässä. Dosentti Sala totesi avajaistilaisuudessa että useat työympäristössä esiintyvät tekijät vaikuttavat siihen miten ääni toimii työvälineenäÄäniergonomia keskittyy laajasti ymmärrettynä melun kaikkien haittavaikutusten vähentämiseen. Monet ammatit edellyttävät runsasta äänenkäyttöä ja melussa riski terveyshaitoille kasvaa. Esimerkiksi lastentarhanopettajilla on kuusinkertainen riski saada äänihuulikyhmyt verrattuna sairaanhoitajiin.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kerää tämän vuoden kampanjan yhteydessä myös hyviä käytännön ratkaisuja meluriskien vähentämiseksi työpaikoilla. Jäsenmaiden esittämien ehdokkaiden joukosta kansainvälinen jury valitsee palkittavat hyvät käytännöt. Kampanja toteutetaan Suomessa verkostoyhteistyönä, ja teemaan liittyen mukana ovat mm. Kuulonhuoltoliitto ry ja Akustinen Seura ry.

Lisätietoa löytyy internetistä osoitteesta www.tyosuojelutietopankki.fija www.fi.osha.eu.intja http://europe.osha.eu.int/

____________

Lisätietoja "STOP - METELI EI VETELE!" -kampanjasta ja teemaviikosta: ylitarkastaja Hannu Stålhammar, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 73108, 0400-635 081, [email protected]

Lisätietoja melusta ja lainsäädännöstä: yli-insinööri Ilkka Kyttälä, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (03) 262 72493, [email protected]

Lisätietoja ääniergonomiasta, LKT, foniatrian dosentti Eeva Sala, korvaklinikka, TYKS, puh. (02) 3131 538, [email protected]

Sivun alkuun