Hyppää sisältöön
Media

Elatusasioita hoitaneiden halukkuus siirtyä Kelaan selvitetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2008 14.46
Tiedote -

Hallitus on 28. elokuuta antanut Tasavallan Presidentille vahvistettavaksi uuden elatustukilain sekä muutokset sosiaalihuoltolakiin ja seitsemään muuhun elatustukien toimeenpanoon liittyvään lakiin. Muutokset liittyvät rakenteelliseen uudistukseen, jossa elatustuen toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirretään kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi 1.4.2009 lukien. Samalla noin 40 henkilön työpaikka siirretään kunnasta Kelaan elatusapujen perintätehtäviin.

Eduskunta lisäsi hallituksen esitykseen viiden vuoden irtisanomissuojan turvaamaan kunnissa elatustukiasioita hoitavien henkilöiden asemaa. Eduskunnan lausuman mukaisesti kunnissa elatustukiasioita hoitaneiden henkilöiden asemaan kiinnitetään siirtymävaiheessa erityistä huomiota. Uudistetun elatustukilain myötä Kansaneläkelaitokselle siirtyvien tehtävien hoitoon ei haeta henkilöstöä avoimella hakumenettelyllä ennen kuin kunnissa elatustukiasioita hoitaneiden henkilöiden halukkuus siirtyä Kansaneläkelaitoksen palvelukseen on selvitetty.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö seuraa, miten elatustuen toimeenpano yhteistyössä kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa toteutuu. Seurantaan kuuluu myös elatustukiasioita kunnissa hoitaneen henkilöstön asema muutoksen jälkeen.

Elatustuen toimeenpanon ja elatusavun perinnän siirto Kelalle kuuluu kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa kunnilta valtiolle siirrettäviin tehtäviin. Siirto ei aiheuta lisämenoja valtion talousarvioon.

Yhtä aikaa elatustukilain kanssa uudistuu myös laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin. Laissa tarkoitettuja elatusapuja, korvauksia ja elatustukea korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Tähän asti elatustukea on korotettu vasta sen jälkeen, kun elinkustannusindeksi on noussut yli 5 prosenttia edellisestä korotuksesta. Tämän vuoksi korotusten välit ovat usein olleet useita vuosia.

Lisätietoja:
Lakimies Outi Luoma-aho, puh. (09) 160 74352

Sivun alkuun