Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regionturné i välfärdsområdena 19.10.- 17.11.2021

Social- och hälsovårdsministeriet
11.10.2021 11.30
Pressmeddelande 295/2021

Regionturnén i välfärdsområdena ordnas genom hybridevenemang under tiden 19.10.-17.11.2021. I regionturnén deltar ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård med ministrarna Krista Kiuru, Sirpa Paatero, Hanna Sarkkinen, Thomas Blomqvist, Antti Kaikkonen, Krista Mikkonen och Annika Saarikko samt tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Ministrarna och tjänstemännen besöker samtliga välfärdsområden och Helsingfors stad.

Målet för regionturnén är att ge aktuell information och diskutera innehållen i reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och hur reformen ska genomföras i välfärdsområdena. Ett av temana vid evenemangen är också välfärdsområdesvalet i januari, som ordnas för första gången. 

Regionturnén är avsedd för representanterna för välfärdsområdena och de lokala aktörerna inom social- och hälsovården. Representanter för media är välkomna att följa med evenemangen. I sam-band med varje evenemang är det också möjligt att intervjua deltagarna.  

Turnén börjar i Helsingfors och fortsätter sedan med de evenemang som ordnas av välfärdsområ-dena. Välfärdsområdena planerar och ansvarar för evenemangen tillsammans med social- och hälso-vårdsministeriet. 

Programmet för regionturnén i välfärdsområdena


19.10.2021 Helsingfors stad, Helsingfors kl. 8.30-10.30

19.10.2021 Lapplands välfärdsområde, Rovaniemi kl. 15.00-17.00

20.10.2021 Vanda och Kervo välfärdsområde, Vanda kl. 9.00-11.00
 
20.10.2021 Västra Nylands välfärdsområde, Esbo kl. 12.00-14.00

22.10.2021 Norra Österbottens välfärdsområde, Uleåborg kl. 9.00-11.00

22.10.2021 Kajanalands välfärdsområde, Kajana kl. 15.00-17.00

27.10.2021 Norra Savolax välfärdsområde, Kuopio kl. 11.00-13.00

27.10.2021 Norra Karelens välfärdsområde, Joensuu kl. 16.00-18.00

29.10.2021 Birkalands välfärdsområde, Tammerfors kl. 9.00-11.00

29.10.2021 Mellersta Finlands välfärdsområde, Jyväskylä kl. 14.00-16.00

9.11.2021 Södra Österbottens välfärdsområde, Seinäjoki kl. 8.00-10.00

9.11.2021 Mellersta Österbottens välfärdsområde, Karleby kl. 12.00-14.00

9.11.2021 Österbottens välfärdsområde, Vasa kl. 16.00-18.00

10.11.2021 Södra Karelens välfärdsområde, Villmanstrand kl. 12.00-14.00

10.11.2021 Södra Savolax välfärdsområde, S:t Mickel kl. 16.00-18.00

11.11.2021 Östra Nylands välfärdsområde, Borgå kl. 8.00-10.00

11.11.2021 Kymmenedalens välfärdsområde, Kotka kl. 11.30-13.30

11.11.2021 Päijänne Tavastlands välfärdsområde, Lahtis kl. 16.00-18.00

15.11.2021 Egentliga Finlands välfärdsområde, Åbo kl. 9.30-11.30

15.11.2021 Satakunta välfärdsområde, Björneborg kl. 14.00-16.00

17.11.2021 Mellersta Nylands välfärdsområde, Hyvinge kl. 9.00-11.00

17.11.2021 Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Tavastehus kl. 12.00-14.00

Välfärdsområdena informerar om sina lokala evenemang. Evenemangen kan följas via social- och hälsovårdsministeriets Youtube-kanal.


Mer information

Annette Rinne, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] eller [email protected]

Sivun alkuun