Hyppää sisältöön
Media

De temporära ändringarna i understödet för utvecklande av företag fortsätter till slutet av 2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.36 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 12.13
Pressmeddelande

NTM-centralerna har från och med den 19 oktober 2020 kunnat bevilja företag utvecklingsunderstöd som temporärt statligt stöd i enlighet med Finlands Covid-19-ramstödsprogram. Understöd har kunnat beviljas små företag som har haft svårigheter tidigare än den 1 januari 2020. Regeringen förlänger de temporära ändringarna till och med den 31 december 2021.

Genom förlängningen av de temporära ändringarna i utvecklingsstödet till företag är det möjligt att stödja företags utvecklingsprojekt inte bara under coronakrisen utan också vid den gradvisa övergången till normalare omständigheter.

Mer information om beviljande av utvecklingsstöd till företag som tillfälligt statligt stöd och till små företag i svårigheter finns i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.

Kommissionen bekräftade i mars förlängningen av Finlands Covid-19-ramstödsprogram och den temporära höjningen av det högsta beloppet på statligt stöd

Statsrådets beslut om att förlänga ändringarna i förordningen är baserat på Europeiska kommissionens beslut av den 28 januari 2021 att förlänga de temporära bestämmelserna om statligt stöd till slutet av 2021. Kommissionen beslöt samtidigt att höja det högsta beloppet på det tillfälliga statliga stödet per företag från 800 000 till 1,8 miljoner euro.

Genom kommissionens beslut av den 10 mars 2021 bekräftades att Finlands Covid-19-ramstödsprogram fortsätter till och med den 31 december 2021 samt att det högsta beloppet på det statliga stödet per företag är 1,8 miljoner euro. Höjningen som trädde i kraft i mars gäller det utvecklingsunderstöd till företag som NTM-centralerna beviljar när understödet beviljas som ett statligt stöd i enlighet med ramstödsprogrammet.

Ramprogrammet för statligt stöd handlar om en temporär lättnad av bestämmelserna om statligt stöd. Stöd som beviljas enligt ramstödsprogrammet kan kombineras med ett stöd enligt de-minimis-förordningen, bägge stöden kan alltså i praktiken beviljas ett och samma företag. När det maximala beloppet för stödet räknas ut ska man beakta alla stöd som finländska myndigheter har beviljat företaget ifråga med stöd av ramstödsprogrammet.

Utvecklingsstödet till företag beviljas av NTM-centralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för utvecklande av företag för små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar. Det kan vara fråga om ett företag som ska inleda sin verksamhet, växa eller förnya sig. Fokus ligger särskilt på internationalisering.

Närmare information om hur man ansöker om understöd för utvecklande av företag och hur närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd

Mer information:
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216,
Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3506

Sivun alkuun