Hyppää sisältöön
Media

Arviointineuvosto tapahtumatakuusta: lakiesitysluonnoksen vaikutusarviota tulee vielä parantaa.

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.5.2021 11.32
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Tapahtumatakuun tavoitteena on pienentää koronapandemian aiheuttamaa taloudellista riskiä tapahtumien järjestäjille. Tapahtumatakuu on tarkoitettu tueksi tapahtumien järjestäjille, koska Covid-19 pandemiaan liittyvät kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat tapahtumien järjestämistä ja rahoituksen tai vakuutusten saamista tapahtumien järjestämiseksi.

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotusluonnoksen vaikutusarvio on suppea ja puutteellinen. Lakiehdotuksen keskeneräisyydestä johtuen kuvaukset ehdotetuista toimenpiteistä ja keskeisistä tavoitteista jäävät epätäsmällisiksi, mikä heikentää vaikutusarvioinnin edellytyksiä.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi kuvata tarkemmin tuen kohteena oleva yritysjoukko. Samalla tulisi kuvata myös niitä yrityksiä, joihin Covid-19 rajoitukset vaikuttavat mutta jotka jäisivät asetettujen tukikelpoisuuskriteerien vuoksi tapahtumatakuun ulkopuolelle. Esitysluonnoksen taloudellisia vaikutuksia yrityksille tulisi arvioida tarkemmin kilpailunäkökulmasta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnoksen rajaukset näyttävät sulkevan tuen piiristä pois uudet tai vasta viime vuosina kasvaneet yritykset. Esitysluonnoksessa olisi ollut paikallaan esittää kuvaus siitä, kuinka paljon tapahtuma-alalla on aikaisempina vuosina tapahtunut yritysten vaihtuvuutta.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä ehdotettavan tapahtumatakuun vaikutuksia alan työllisyyteen.

Myös yleishyödyllisille järjestäjille suunnatun ehdotetun 12 miljoonan euron harkinnanvaraisen tuen osalta tulisi esittää vähintään lyhyesti tuen tavoite ja tarve, keskeiset hyödyt sekä arvio tukikelpoisista ja tuen ulkopuolelle jäävistä järjestäjistä.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.
 

Sivun alkuun