Hyppää sisältöön
Media

Ministrarna Tuomioja och Huovinen betonar vikten av en omedelbar ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2015 11.49
Pressmeddelande 56/2015

Utrikesminister Erkki Tuomioja och omsorgsminister Susanna Huovinen har för bundit sig att verka gemensamt för att regeringspropositionen beträffande en ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska behandlas klart och konventionen godkännas i riksdagen under denna valperiod.

En ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter en revidering av bestämmelserna om begränsning av självbestämmanderätt. Behandlingen av regeringspropositionen som gäller denna lagstiftning pågår fortfarande i riksdagen. I denna process är det viktigt att lagen om självbestämmanderätt färdigställs.

Om beredningen av denna lag delvis blir på hälft, anser vi dock att det i utskottsbehandlingen finns en möjlighet att i betänkandet anteckna ett sätt på vilket konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan godkännas i riksdagen ännu innan plenarperiodens slut.

Det är framför allt fråga om att främja genomförandet av funktionshindrade personers grundläggande rättigheter, men även om Finlands internationella åtaganden.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har den gångna veckan behandlat ratificeringen på grundval av regeringspropositionen som finns i riksdagen. Utskottet har hört experter i frågan på onsdagen och beredningen pågår.

För mera information:

SHM: socialrådet Viveca Arrhenius (konventionen om funktionshindrade personers rättigheter) tfn 0295 163 286 och konsultativa tjänstemannen Riitta Burrell, tfn 0295 163 588  (lagen om självbestämmanderätt)

UM: lagstiftningssekreterare Satu Sistonen tfn 0295 351 172 och specialmedarbetare Tarja Kantola tfn 040 590 4119

Erkki Tuomioja Susanna Huovinen
Sivun alkuun