Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos

STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA
0295163286   etunimi.sukunimi@stm.fi
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki