Johanna Huovinen, hallitussihteeri

STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO  
Postiosoite: PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki