Johanna Huovinen, hallitussihteeri

STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI   etunimi.sukunimi@stm.fi
Postiosoite: PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki